0 0

گزارش: وستهام یونایتد نزدیک به توافق 30 میلیون پوندی برای سعید بنرحما است ، شرایط شخصی به توافق رسیده است

طبق اسکای اسپورت ، وستهام یونایتد و برنتفورد در حال مذاکره پیشرفته بر سر معامله ای هستند که بالقوه می تواند در منطقه 30 میلیون پوندی برای سعید بنراهما ارزش...
Social profiles